Delovanje

– Urejanje domov v smislu izboljšanja toka energije in s tem pogojev za bivanje. V ta segment sodi ogled hiše (stanovanja) in okolice, določanje lege hiše v prostoru s pomočjo kompasa, radiestezijske meritve bivalnih prostorov, meritve zračnosti prostorov in zbiranje drugih podatkov o hiši in stanovalcih, analiza zbranih informacij in predlog optimalnih sprememb v hiši in na vrtu.

– Urejanje poslovnih prostorov v smislu izboljšanja toka energije in s tem pogojev za boljše počutje zaposlenih in boljše poslovanje.

– Pomoč pri nakupu gradbenih parcel : ogled potencialnih parcel, radiestezijske in kompasne meritve in ocenitev primernosti parcel za znanega kupca. Možen je ogled več parcel na isti dan. Oceno primernosti parcele podam še isti dan.

– Pomoč pri nakupu stanovanjskih hiš (stanovanj). Ogled potencialno zanimivih hiš (stanovanj), izvedba radiestezijskih in drugih meritev in ocena primernosti za znanega kupca. Možen je ogled več hiš (stanovanj) na isti dan. Oceno primernosti hiš (stanovanj) podam še isti dan.

– Izdelava prednačrtov za gradnjo stanovanjskih hiš za znane naročnike. Sem sodi tudi lociranje okrasnega vrta z vodnim objektom (vrtna fontana, bajer, bazen).

– Izdelava prednačrtov za adaptacijo starih hiš (stanovanj) za znane naročnike. Sem sodi tudi lociranje okrasnega vrta z vodnim objektom (vrtna fontana, bajer, bazen).

– Izdelava osebnih analiz po kitajski astrologiji , izračunavanje sreče v življenju, prognoze za bodočnost, izračunavanje manjkajočih »elementov« v človeku in zdravljenje z barvami, izračunavanje ugodnih dni za začetek določenih aktivnosti, kot je gradnja hiše, nov projekt, otvoritev objekta, poroka.

– Čiščenje negativnih energij v prostorih.

– Radiestezijsko merjenje geopatskih sevanj.