Novo stanovanje

V: Zanima me vaše mnenje o novi soseski Viška sončava. Stanovanjski blok, v katerem želimo kupiti stanovanje, gleda z južne strani na železniško progo, z severne strani pa teče potok Gradaščica, ki blok ločuje od ostalega dela bodočega naselja.
Stanovanje, ki nas zanima ima jugozahodno lego. Kaj menite o bližini proge? Kaj menite o potoku, ki je na severni strani bloka (teče od zahoda proti jugo vzhodu).
Hvala!

O: Te soseske žal ne poznam. Če stoji blok v smeri sever- jug, potem ne more stanovanje gledati proti jugozahodu, ampak kvečjemu proti zahodu. Razen, če je tloris bloka ukrivljen. Ali je stanovanje dobro za denar in za zdravje ter odnose, je odvisno od tega, v kateri smeri leži. Že par stopinj odloča o tem, kako uspešni in zdravi boste v stanovanju.

Voda za hišo načeloma ni dobra. V primeru, ko ima blok slabo lego, pa je lahko voda za blokom celo koristna. Za stanovanje, ki je obrnjeno k vodi s sprednjo stranjo, je voda lahko ugodna, če nima neprijetnih vonjav. Za stanovanja, ki so obrnjena k jugu in imajo za hrbtom zaščito, to je drugo stanovanje, voda nima nobenega pomena.

Železniška proga pa je bolj ali manj moteča, odvisno od oddaljenosti, višine, na kateri se nahaja stanovanje, obremenjenosti proge (hrup, tresenje, udarci ko premikajo vagone,…

Načeloma so hiše, zgrajene v tej periodi (2004 – 2023), dobre, ker imajo veliko energije in v svojem 180-letnem ciklusu nikoli ne bodo mrtve, ampak bodo stanovalcem vedno dajale energijo. Taka hiša je vedno naseljena, notri so vedno tudi otroci in mladi ljudje. V mrtvih hišah pa prebivajo večinoma stari ljudje ali pa so celo zapuščene. Kljub temu pa se lahko zgodi, da boste energijo uporabljali za nekoristne stvari (prepire,slabo plačano delo, brezposelno postopanje,…), če ima stanovanje slabo lego. Tukaj pa vam na daljavo ne morem svetovati.

Lep pozdrav!

Regina S. Rant